افزونه صباپیامک SabaPayamak

설명

امکانات افزونه صباپیامک

  • فعال کردن قابلیت ورود دومرحله‌ای به سایت از طریق ارسال رمز یک‌بار مصرف به شماره همراه کاربران
  • ارسال پیامک هنگام رویدادهای مختلف (ورود کاربر، ثبت نظر جدید، انتشار پست و… ) با استفاده از تگ‌های مرتبط به هر رویداد
  • ارسال پیامک به شماره‌های مشخص، نقش‌های مشخص و یا همه کاربران
  • مدیریت پیامک‌های ووکامرس (ارسال پیامک به مشتریان و مدیر، خبرنامه محصولات و…)

برای استفاده از این افزونه به پنل پیامک صباپیامک نیاز دارید. جهت تهیه پنل پیامک به صباپیامک مراجعه نمایید.

스크린샷

  • صفحه تنظیمات افزونه
  • صفحه تنظیمات ورود دومرحله‌ای
  • صفحه رویدادهای تعریف شده
  • صفحه تعریف رویداد
  • صفحه ارسال پیامک (به شماره‌ها)
  • صفحه ارسال پیامک (به نقش‌ها)

후기

이 플러그인에 대한 평가가 없습니다.

기여자 & 개발자

“افزونه صباپیامک SabaPayamak”(은)는 오픈 소스 소프트웨어입니다. 다음의 사람들이 이 플러그인에 기여하였습니다.

기여자

자국어로 “افزونه صباپیامک SabaPayamak”(을)를 번역하세요.

개발에 관심이 있으십니까?

코드 탐색하기는, SVN 저장소를 확인하시거나, 개발 기록RSS로 구독하세요.