WordPress.org

Plugin Directory

wp-cyr-cho | Конвертира кирилски символи в латиниски

이 플러그인은 최근 3개의 주요 워드프레스 출시와 시험 되지 않았습니다. 워드프레스의 좀 더 최근 버전으로 이용할 때 더 이상 관리되지 않고 지원되지 않고 호환성 문제가 있을 수 있습니다.

wp-cyr-cho | Конвертира кирилски символи в латиниски

설명

Този плъгин (приставка, разширение) е направен, за да транслитерира кирилицата която се поява в URL-тата на WordPress блоговете. Механизмът за конвертиране е взаимстван от оригиналното решение на “Лошия”, като този плъгин прави мащаба на транслитерацията в блога по-голям, като се работят не само върху постовете/статиите, но и върху етикетите, категориите и т.н.

설치

  1. Изтеглете инсталационния файл и го разархивирайте
  2. Качете разирхивираното съдържание в папката с приставките на вашия WordPress блог (казва се wp-content/plugins/)
  3. Активирайте приставката (плъгина, разширението) в административния панел на WordPress (това е на Plugins страницата)
  4. Ами това е — това е достатъчно, за да излизат всичките ви нови неща транслитерирани от кирилица на латиница.
  5. Ако желаете на конвертирате вече написаните неща на кирилица (от преди инсталирането на плъгина), отидете на страницата на плъгина от Options страницата в административния панел на WordPress, и изберете какво желаете да промените.

후기

모든 3 평가 읽기

기여자 & 개발자

“wp-cyr-cho | Конвертира кирилски символи в латиниски”(은)는 오픈 소스 소프트웨어입니다. 다음의 사람들이 이 플러그인에 기여하였습니다.

기여자